Szociális Munka és Diakónia Intézet

Dr. Bányai Emőke, intézetvezető, főiskolai tanár

Birinyi Márk, intézetvezető-helyettes, tanársegéd

Dr. Fehér Boróka, főiskolai docens

Dr. Fruttus István Levente, főiskolai docens

Rézsó-Nagy Réka, gyakorlati képzés vezető – nagykőrösi képzési hely

Süki-Szijjártó Szilvia Ágnes, gyakorlati tanár

Szokoli Erzsébet, gyakorlati képzés vezető – budapesti képzési hely

Dr. Tóbiás László, főiskolai docens

Dr. Török Péter, egyetemi docens


Szakjaink:

  • Diakónia (BA) alapképzési szak kifutó képzés
  • Diakónia – keresztyén szociális munka (BA) 2017.09.01-től induló képzés
  • Szociális munka (BA) alapképzési szak


Képzésünk célja hitben járó, keresztyén értékek szerint élő, jól felkészült szakemberek kibocsátása. Végzett hallgatóinkat szívesen alkalmazzák állami munkahelyeken, gyülekezetekben, egyházi intézményekben: idősotthonok, szenvedélybetegek rehabilitációs intézményei, kórházak, munkaügyi irodák, önkormányzati szociális irodák, nevelési tanácsadók, családgondozó intézetek, vagy éppen diakóniai missziók várják őket.

Fontos elemnek tartjuk – ez küldetés nyilatkozatunkban, stratégiáinkban is megfogalmazódik, hogy képzési tevékenységünk:

  • támaszkodjék a felhasználói igényekre, tapasztalatokra; ezt kifejezetten szoros regionális ill. országos kapcsolatrendszerünk teszi lehetővé;
  • képzésünk személyközpontú; ezért nappali képzésünk létszámkerete max. 20 fő, levelező képzésünk (a jelentős túljelentkezés ellenére is) 60-70 fő évfolyamonként;
  • gyakorlatorientált; amit a képzés teljes időtartamán végigvonuló, a tapasztalati tanulásra épített szakmai készség- és személyiségfejlesztő programok (bentlakásos tréningek), a kiemelt órakeretű intézménylátogatások, az egy éven keresztül tartott külső terepgyakorlatok és az esetmegbeszélő csoportmunka, szupervízió fémjelez;
  • törekvésünk, hogy intézetünk háttér – szakmai gesztorációjával Szociális Munka Műhely jöjjön létre (ennek egyházi változata, a Magyar Református Diakonátus már működik); valamint a Szociális Tereptanári Műhely működtetése (évek óta meglévő hagyományunkat emeltük 2005-ben szervezeti keretek közé) is fontos tevékenységi elem szakmai munkánkban;
  • és az „élethosszig tartó tanulás programját” elfogadva akkreditáltattunk (végzett hallgatóink részvételével) és működtetünk szociális alaptanfolyamot, szakvizsgát és szakmai továbbképzéseket (8 programmal), az intézethez tartozó Szociális Szakvizsga Központban.


Kiemelt szerepe van a gyakorlati képzésnek. Megfelelő nyelvi tudás birtokában három hónapos németországi (Bethel-Bielefeld), észak-írországi (Belfast és környéke) és hollandiai (Ede) gyakorlat letöltésére is módjuk nyílik.

Következő események


Összes esemény

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont

Youtube