Beiratkozási tájékoztató

 

A nagykőrösi képzési helyre felvett első éves hallgatók beiratkozása:

Nappali munkarend: 2017. szeptember 4. (9:00)
Levelező munkarend: 2017. szeptember 4. (14:00)
 
2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.

 
A budapesti képzési helyre felvett első éves hallgatók beiratkozása:

Levelező tanító, óvodapedagógus szak: 2017. augusztus 29. (9:00)
Nappali és levelező szociális munka szak: 2017. augusztus 30. (9:00)
Nappali tanító, óvodapedagógus szak: 2017. augusztus 31. (9:00)
 
1042 Budapest, Viola u. 2-4.

 
Kérjük, hogy a beiratkozásra a kijelölt időpontban szíveskedjék pontosan megjelenni! A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 36.§-a rendelkezik a beiratkozásról és a tanulmányok folytatásának bejelentéséről.
E szakasz (9) bekezdése szerint:
„A beiratkozás kizárólag személyesen történhet.”
A hivatkozott szakasz (12) bekezdése szerint:
„Ha a hallgató a beiratkozási kötelezettségét elmulasztja, és utólagos beiratkozás iránti kérelmet határidőben nem terjeszt elő, úgy kizárólag új felvételi eljárással kerülhet be ismét az Egyetemre.”
 

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok melyeket feltétlen magával kell hoznia, illetve meg kell adnia (az egyes dokumentumok, nyilatkozatok az alábbi listából letölthetőek, megnyithatóak):

  • személyazonossági igazolvány, lakcím kártya, és TAJ kártya, adókártya, bankszámlaszám (eredeti példányban és 1-1 db másolat formájában)
  • minden olyan dokumentum (érettségi-, OKJ-, nyelvvizsga-bizonyítvány, oklevél, stb.), amelyet a felvételi eljárás során a felvételi pontszámításnál figyelembevételre került eredeti példányban és 1 db másolat formájában,
  • 1 db igazolványkép,
  • önköltséges hallgató esetén 2 eredeti példányban kitöltött és aláírt „Hallgatói képzési szerződés”,
    • önköltséges hallgató esetén, amennyiben a teljes önköltségi díjat, vagy annak egy részét a hallgató helyett valamilyen gazdálkodó szervezet utalja át a Főiskolának, akkor erre vonatkozóan külön nyilatkozat kitöltése szükséges (1 példányban kinyomtatva, aláírva) a számla ellenében történő fizetésről (benyújtási határidő: 2017.08.14.),
  • önköltséges hallgató esetén, az önköltségi díj részletfizetésére irányuló kérelem 1 példányban kinyomtatva, aláírva, (benyújtási határidő: 2017.08.14.)
  • kitöltött és aláírt tűz és balesetvédelmi, fogyatékosságról szóló nyilatkozatot és fogadalomtételt. (minden hallgatónak)

A szükséges dokumentumokat letöltheti itt

Tájékoztatás az állami ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeiről

 

Következő események


Összes esemény

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont

Youtube