Hittanoktató- és Kántorképző Intézet

Intézetvezető:

Dr. Pap Ferenc egyetemi docens

Intézetvezető helyettes:

Dr. Méhes Balázs főiskolai tanár

Tanszékek:

Alapozó Teológiai Tanszék

Dr. Szetey Szabolcs tanszékvezető, főiskolai docens (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)
Dr. Pap Ferenc egyetemi docens, a református hittanoktató alapképzési (BA) szak szakfelelőse (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)
Dr. Trajtler Dóra Ágnes főiskolai adjunktus (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)
Balogh Dávid óraadó tanár
Laczay András óraadó tanár
Vass Réka Adrienn óraadó tanár

Hit- és Erkölcstani Szakmódszertani Tanszék

Dr. László Emőke tanszékvezető, főiskolai adjunktus (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)
Dr. Kun Mária főiskolai docens, a diakónia alapképzési (BA) szak szakfelelőse (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)
Lehoczky Mária Magdolna gyakorlati tanár (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)
Dr. Váradi-Kusztos Györgyi főiskolai adjunktus (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Egyházzenei és Zenepedagógiai Tanszék

Dr. Méhes Balázs tanszékvezető, főiskolai tanár, dékánhelyettes, a kántor alapképzési (BA) szak szakfelelőse (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)
Dr. Dávid István főiskolai tanár (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)
Hargita Péter Árpád főiskolai tanár (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)
Dr. Kinczler Zsuzsanna főiskolai docens (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)
Tamás Margit művésztanár (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)
Varró-Sasi Ildikó művésztanár (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Szakjaink:

református hittanoktató alapképzési szak (BA)
kántor alapképzési szak (BA)

Az Intézetről

A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara Hittanoktató- és Kántorképző Intézete 2013-ban alakult, a korábbi Teológiai Intézet és Kántorképző Intézet fúziójaként. 2017 szeptemberétől a korábbi teológiai és egyházzenei tanszéki csoportokból az Intézeten belül az adott területeket összefogó és gondozó három tanszék jött létre: Alapozó Teológiai Tanszék, Hit- és Erkölcstani Szakmódszertani Tanszék, Egyházzenei és Zenepedagógiai Tanszék. Az Intézet oktatói mindannyian rendelkeznek a feladataik elvégzéséhez szükséges kvalifikációkkal és szakmai tapasztalattal, valamint többségük tudományos fokozattal.

Az intézetben folyó kutatások elsősorban a gyakorlati teológia, a liturgika és az organológia tudományterületeit gazdagítják. Eredményeink előadások, konferenciák keretében, továbbá publikációk formájában érik el a célközönséget. Tudományos kutatói tevékenységünk melletti művészeti, alkotói szerepvállalásunkat zenés áhítatok, koncertek fémjelzik, hangfelvételek dokumentálják. Oktatóink feladatuknak tekintik a református egyházi múlt alapjain való folyamatos útkeresést és a következő nemzedékek hitben és tudományban, zenében és művészetben való nevelését.

Korábbi Intézeteink alapképzési szakjainak elindítását az 1990-es években az az igény hívta életre, hogy egyházunk nem lelkészi jellegű szolgálattevői is felsőfokú képzettséggel rendelkezzenek, és így segítsék a gyülekezeteinkben folyó missziói munkát. Fontosnak tartjuk, hogy fiataljaink korunk igényeinek megfelelő szintű képzést kaphassanak, és így készüljenek fel közösségi feladataik ellátására.

Következő események


Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont

Youtube