Kiadványok

Kiadványok

Az Intézet közrebocsátja kutatási eredményeit és a konferenciák anyagát egyaránt. Kiadványsorozata a Hermeneutikai Füzetek, melyben az alábbi művek jelentek meg:

 • (1) Paradigmaváltások a bibliai hermeneutikában [Paradigm Shifts in Biblical Hermeneutics];
 • (2) G. Ebeling: Értelmezéstörténet mint egyháztörténet [History of Interpretation as the History of the Church];
 • (3) T. Fabiny: Irodalmi irányzatok lehetőségei a Biblia értelmezésében [Literary Critical Methods in the Interpretation of the Scripture];
 • (4) N. Frye: A Biblia igézetében. Esszé, prédikáció, interjú [The Hypnotic Gaze of the Bible. Essay, Sermon, Interview];
 • (5) S. Kierkegaard: Építő keresztény beszédek [Christian Sermons];
 • (6) G. Ebeling: Isten és szó [God and Word];
 • (7) P. Ricoeur: Bibliai hermeneutika [Biblical Hermeneutics];
 • (8) U. Luz: Máté evangéliuma a történelemben [Matthew in History ];
 • (9) W. Mostert: „Az önmagát értelmező Szentírás.” Luther hermeneutikájáról [„Scriptura sacra sui ipsius interpres.” On Luther’s Hermeneutics];
 • (10) U. Luz (ed.): A viszály könyve? Egy Biblia – sokféle értelmezés [The Book of Discord? One Bible – Several Interpretations];
 • (11) R. Bultmann, G. von Rad, L. Goppelt: Tipológia és apokaliptika [Typology and Apocalypse],
 • (12) Tyconius: szabályok könyve [Liber Regularum Tyconii],
 • (13) Bolyki – Csanádi: Kinyilatkoztatás – két megközelítés [Revelation – Two Approaches. On the Dual Nature of the Scripture. Revelation and Historical Existance];
 • (14) M. Edwards: De Poetica Christiana;
 • ( 15) D. L. Baker: Két szövetség, egy Biblia [Two Testaments, One Bible];
 • (16) Origenes: A princípiumokról IV. 1-3. [On the Principles];
 • (17) G. A. Lindbeck : A dogma természete [The Nature of Doctrine];
 • (18) Tőkés, I.: Új hermeneutika [New Hermeneutics];
 • (19) U. Körtner: Az ihletett olvasó [The Inspired Reader];
 • (20) Gánóczy S.: Valósághermeneutika és Bibliaértelmezés [Hermeneutics of Reality and Bible Interpretation];
 • (21) U. Luz: Máté Jézus-története [Matthew’s Story of Jesus];
 • (22) O. Cullmann: Krisztus és az idő [Christ and Time];
 • (23-24) Varga I.: Hermeneutikai írások I-II. [Hermeneutical Writings];
 • (25) Tibor Fabiny (ed.): A sensus literalis hermeneutikai kérdései [The Questions of Sensus Literalis];
 • (26). Tibor Fabiny (ed.): Tyconius-tanulmányok [Tyconius Studies];
 • (27) Coleridge: Egy kereső szellem vallomásai [Confessions of an Inquiring Spirit];
 • (28) C. E. Braaten – R. W. Jenson (ed.): Egy testben a kereszt által. Princetoni javaslat a keresztények egységére [In One Body Through the Cross. The Princeton Proposal for Christian Uniti];
 • (29) G. Hunsinger: Új teremtés hajnala. Barth hermeneutikai realizmusa és a feltámadás [The Daybreak of the New Creation. Beyond Literalism and Expressivism];
 • (30) Tibor Fabiny (ed.): Egy házban élnek-e a keresztények? Magyar reflexiók a Princetoni javaslatra [Do Christians Live in the Same House? Hungarian Reflections on the Princeton Proposal];
 • (31) K. Barth: Kálvintól Bultmannig [From Calvin to Bultmann];
 • (32) R. Chennattu: A Biblia és az indiai exegézis [The Bible and the indian exegesis];
  T. Fabiny (ed.): The Bible in the Literature and Literature in the Bible; P. Bühler – T. Fabiny (ed.): Interpretation of Text and Secular; T. Fabiny: The Veil of God. The Testimony of Bishop Ordass in Communist Hungary; Fabiny T. és Tóth Sára (eds.): Amerika teológusa. Bevezetés Jonathan Edwards gondolkodásába; Kocziszky Éva: J. G. Hamann és a modernitás kritikája; Hans Weder: Metaphor, Parable, Hermeneutics; Fabiny Tibor: Hívő megértés. Válogatott egyházi publicisztika; Fabiny T. és Tóth S. (eds.): Irányváltás. Humán értelmiségiek megtérése;Fabiny T.: Szótörténések. Hermeneutikai, teológiai és irodalomtudományi tanulmányok;

Következő események


Összes esemény

Youtube

Napi biztatás

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont