Hitélet

„Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé!
Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten! Ő alkotott minket, az övéi vagyunk: az ő népe és legelőjének nyája.
Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel! Adjatok hálát neki, áldjátok nevét!
Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre.”
(Zsolt 100,2-5)

Reggeli istentisztelet

Főiskolánkon, a nagykőrösi képzési helyen a nappali munkarendű hallgatók számára a szorgalmi időszak tanítási napjain hétfőtől csütörtökig 8:30-tól, pénteken 9:30-tól tartunk reggeli istentiszteletet a Gulyás Lajos teremben.

A nagykőrösi képzési helyen a levelező munkarendű hallgatókat konzultációs napjainkon pénteken 9:30-tól, szombaton 8:30-tól szintén hívjuk és várjuk erre az alkalomra a Gulyás Lajos teremben.

Reggeli istentiszteletek rendje a 2019/20 őszi félévben itt elérhető.

Ünnepi istentisztelet

Ezeken a reggeli áhítatokon tanáraink és hallgatóink felváltva végeznek szolgálatot a félévi beosztás szerint. Kántor szakos hallgatóink számára a reggeli istentiszteletek kántori gyakorlatnak is számítanak, egyúttal a szolgálat végzésébe bekapcsolódnak orgonálni tudó tanáraink és hallgatóink is.

Ünnepeink alkalmával ünnepi istentiszteleteket tartunk – rendszerint úrvacsorai közösséggel. Ezeken az igehirdetés szolgálatát és az ünnepi liturgiát lelkipásztor végzettségű tanáraink tartják.

Természetesen tanév- és félévkezdő, tanév- és félévzáró istentiszteleteink – új hallgatóink köszöntésével és általában végzős hallgatóink búcsúztatásával, diplomaosztójával egybekötve – kiemelt ünnepi istentiszteleteink és alkalmaink közé tartoznak, amelyeket örvendezéssel és hálaadással az Egyetem vezetőinek, Karainak képviselőivel, a szélesebb közélet érdeklődése közepette tartunk meg.

Csendesnapok

Félévkezdő csendesnapjaink a lelki felkészülés, az Istenre és egymásra figyelés alkalmai és lehetőségei. Ugyanígy közösségi rendezvényeinket énekléssel és igeszolgálattal kötjük össze.

 

Az internátusban beszélgető- és bibliakörök és imaközösségek szerveződnek. Időről időre evangélizációt szervezünk, hitmélyítés céljából vendég-igehirdetőket is hívunk, akik szolgálatot végeznek közöttünk. A „Hitvallató estek” bensőségesebb hangvételű szeretetvendégségeink, amelyeken oktatóink vagy meghívott vendégeink egy beszélgetőtárs kérdései mentén vallanak életútjukról, hivatásukról.

A hallgatók a „Samaritánus Kör” nevű társulásukban diakóniai szolgálatot végeznek társaik között.

Gyülekezeti kiszállások, egyházi rendezvények alkalmával hallgatóink és diákjaink nem csupán Egyetemünket és Főiskolánkat mutatják be, hanem igehirdetéssel, orgonálással, gyermekfoglalkozás, gyermek-istentisztelet tartásával is szolgálnak.

A helybéli és a környékbeli gyülekezetekkel is szoros kapcsolatot ápolunk, tanáraink és hallgatóink rendszeresen szolgálatot végeznek ezekben a közösségekben is.

A reggeli istentisztelet rendje: (az 1985-ös Istentiszteleti Rendtartás alapján)
1. Igei köszöntés (apostoli köszöntés vagy fohász vagy zsoltárvers vagy igevers)
2. Ének (több versszak, ill. egy teljes ének)
3. Imádság (előre megfogalmazott/megírt)
4. Igeolvasás
5. Igemagyarázat
6. Imádság (előre megfogalmazott/megírt)
7. Miatyánk
8. Áldás
9. Ének (több versszak, ill. egy teljes ének)
10. Hirdetések

Következő események


Összes esemény

Youtube

Napi biztatás

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont