Oktatóink

Oktatói fogadóórák: előzetes e-mailben történő időpont-egyeztetés alapján a hallgató képzési helyén

(Utolsó frissítés: 2020. 10. 19.)

Név Beosztás Szervezeti egység
Ackermanné Kelő Kamilla főiskolai tanársegéd Pedagógusképző Intézet
Balogh Dávid egyetemi tanársegéd Hittanoktató- és Kántorképző Intézet
Baranyiné Kaszás Ildikó gyakorlati tanár Pedagógusképző Intézet
Dr. Bárdi Árpád János főiskolai docens, tanszékvezető Pedagógusképző Intézet
Bíró Anna gyakorlatvezető Gyakorlati és Továbbképzési Intézet
Csendes Zsuzsanna nyelvtanár Pedagógusképző Intézet
Dr. Csűrös András Jakab egyetemi adjunktus Hittanoktató- és Kántorképző Intézet
Dr. Dávid István ny. főiskolai tanár, címzetes egyetemi tanár Hittanoktató- és Kántorképző Intézet
Fazekasné Dr. Fenyvesi Margit ny. főiskolai tanár, címzetes egyetemi tanár Pedagógusképző Intézet
Fehér Ágota egyetemi tanársegéd Pedagógusképző Intézet
Gál József főiskolai tanársegéd Pedagógusképző Intézet
Dr. Gombos Norbert főiskolai tanár, tanszékvezető Pedagógusképző Intézet
Górnagy Gyula művésztanár Pedagógusképző Intézet
Dr. Gyimóthy Gergely főiskolai docens Pedagógusképző Intézet
Hargita Péter Árpád főiskolai tanár Hittanoktató- és Kántorképző Intézet
Harkányiné Dr. Trajtler Dóra Ágnes főiskolai adjunktus Hittanoktató- és Kántorképző Intézet
Heverdle Péterné Dr. Köncse Kriszta Réka főiskolai tanár Hittanoktató- és Kántorképző Intézet
Hodossi Nóra egyetemi tanársegéd Pedagógusképző Intézet
Dr. Horváth Alice Mária főiskolai tanár Pedagógusképző Intézet
Dr. Kemény Gabriella egyetemi adjunktus Pedagógusképző Intézet
Dr. Kinczler Zsuzsanna főiskolai tanár Hittanoktató- és Kántorképző Intézet
Kovács Tibor Attila gyakorlati tanár Pedagógusképző Intézet
Kovács-Veréb Lilla egyetemi tanársegéd Pedagógusképző Intézet
Kőnig-Görögh Dóra főiskolai tanársegéd Pedagógusképző Intézet
Dr. Köves Gabriella főiskolai tanár Pedagógusképző Intézet
Dr. Kun Mária főiskolai docens Hittanoktató- és Kántorképző Intézet
Dr. László Emőke egyetemi adjunktus, tanszékvezető Hittanoktató- és Kántorképző Intézet
Dr. Lázárné Balog Edit művésztanár Pedagógusképző Intézet
Lehoczky Mária Magdolna gyakorlati tanár Hittanoktató- és Kántorképző Intézet
Majzik Ferencné gyakorlatvezető, mestertanár Gyakorlati és Továbbképzési Intézet
Dr. Méhes Balázs főiskolai tanár, tanszékvezető, dékánhelyettes Hittanoktató- és Kántorképző Intézet
Dr. Mészáros László főiskolai docens, intézetvezető Pedagógusképző Intézet
Mócza Attila nyelvtanár Pedagógusképző Intézet
Neumayerné dr. Streitman Krisztina főiskolai docens Pedagógusképző Intézet
Dr. Ozsváth Gábor Dániel főiskolai docens Pedagógusképző Intézet
Prof. Dr. Pap Ferenc egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán Hittanoktató- és Kántorképző Intézet
Ritter-Hajas Ildikó Boglárka testnevelő tanár Pedagógusképző Intézet
Dr. Somodi Ildikó főiskolai tanár, tanszékvezető Pedagógusképző Intézet
Dr. Szarka Júlia főiskolai tanár Pedagógusképző Intézet
Dr. Szenczi Árpád főiskolai tanár Pedagógusképző Intézet
Dr. Szetey Szabolcs egyetemi docens, intézetvezető Hittanoktató- és Kántorképző Intézet
Dr. Szontagh Pál Iván főiskolai docens Gyakorlati és Továbbképzési Intézet
Tamás Margit művésztanár Hittanoktató- és Kántorképző Intézet
Dr. Tolnai Ágnes egyetemi docens, dékánhelyettes Gyakorlati és Továbbképzési Intézet
Dr. Tóth Etelka főiskolai tanár, tanszékvezető, dékánhelyettes Pedagógusképző Intézet
Dr. Váradi Ferenc főiskolai docens, intézetvezető Gyakorlati és Továbbképzési Intézet
Dr. Váradi-Kusztos Györgyi egyetemi adjunktus Hittanoktató- és Kántorképző Intézet
Varró-Sasi Ildikó művésztanár Hittanoktató- és Kántorképző Intézet
Vass Réka Adrienn intézményi lelkipásztor  
 
 
 
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 115. § (26) bekezdése szerint a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kara (Kecskemét) a Neumann János Egyetem szervezetéből kivált és a Károli Gáspár Református Egyetem szervezetébe olvadt be 2020. július 31. napján. A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Karáról a Károli Gáspár Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karára átvett oktatóink:

Név Beosztás Szervezeti egység
Dr. Balanyi Zoltán főiskolai tanársegéd Pedagógusképző Intézet
Dr. Chandler Andrew James nyelvtanár Pedagógusképző Intézet
Dr. Csontos Tamás főiskolai adjunktus Pedagógusképző Intézet
Dr. Csontosné Dr. Buzás Zsuzsa főiskolai adjunktus Pedagógusképző Intézet
Dr. Devosa Iván főiskolai adjunktus Pedagógusképző Intézet
Dóró Árpád mesteroktató Pedagógusképző Intézet
Fehér Éva Edina főiskolai tanársegéd Pedagógusképző Intézet
Fülöpné Kántor Judit mesteroktató Gyakorlati és Továbbképzési Intézet
Dr. Galuska László Pál főiskolai docens Pedagógusképző Intézet
Dr. Hardi Judit főiskolai docens Pedagógusképző Intézet
Dr. Kozmács István főiskolai tanár Pedagógusképző Intézet
Liptainé Szeverényi Márta mesteroktató Hittanoktató- és Kántorképző Intézet
Dr. Nagy András főiskolai adjunktus Pedagógusképző Intézet
Dr. Neszt Judit főiskolai docens Pedagógusképző Intézet
Petrikné Zseni Andrea főiskolai tanársegéd Pedagógusképző Intézet
Rácz Ildikó Katalin mesteroktató Pedagógusképző Intézet
Dr. Smuta Attila főiskolai tanár Hittanoktató- és Kántorképző Intézet
Szabó Béláné mesteroktató Pedagógusképző Intézet
Dr. Szabóné Csikai Ágnes Edit mesteroktató Hittanoktató- és Kántorképző Intézet
Dr. Szinger Veronika főiskolai tanár Pedagógusképző Intézet
Dr. Tóth Alisa főiskolai tanársegéd Pedagógusképző Intézet
Ujlakyné Dr. Szűcs Éva Sára főiskolai tanár Pedagógusképző Intézet
Vigh Norbert mesteroktató Pedagógusképző Intézet
Zita Diana főiskolai tanársegéd Pedagógusképző Intézet
Dr. Zsigmond István főiskolai docens Pedagógusképző Intézet

Következő események


Összes esemény

Youtube

Napi biztatás

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont