Képzési hely: Nagykőrös
Képzési idő: 2 félév
Meghirdetett munkarend: levelező

A képzés önköltséges finanszírozási formában indul.

A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az iskola 1-6. osztályban a meglévő tanítói oklevelük alapján kapott legalább egy műveltségi területen túl, további műveltségterületek oktatási-nevelési feladatainak ellátására.

A tanító alapképzési szak műveltségi területei:
• ének-zene
• idegen nyelv
• informatika
• magyar nyelv és irodalom
• matematika
• technika - életvitel és gyakorlat
• természetismeret
• testnevelés és sport
• vizuális nevelés


Következő események


Összes esemény

Youtube

Napi biztatás

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont