„Tegyetek tanítvánnyá minden népet” (Mt 28,19) – hangzik a feltámadott Krisztus szava apostolaihoz, amit missziói parancsnak nevezünk. A keresztyén egyház küldetésének fontos része a tanítvánnyá tétel, aminek a jelen kor összefüggéseiben is legjobb tudásunk szerint szeretnénk eleget tenni. E nemes küldetés teljesítésére neveljük több, mint két évtizede azokat a református hittanoktatókat, akik gyülekezetekben, iskolákban és egész életükkel egyszerre tanítóként és tanítványként Krisztus tanítványait nevelik és oktatják a hit útjára, a keresztyén tanításra.

A református hittanoktató alapképzési szak képzési szervezője és felügyelője a Hittanoktató- és Kántorképző Intézet. Hallgatóink a képzési idő alatt szerteágazó teológiai ismeretekre tesznek szert, szinte minden teológiai tudományágba betekintést kapnak, valamint az egyházi szolgálat speciális igényeire és körülményeire is igyekszünk felkészíteni növendékeinket. Fontosnak érezzük az egyházzenei és liturgikus ismeretek átadását is. A jövőbeni hittanoktatói szolgálat teljesítését segítik a pedagógiai és pszichológiai tárgyak, amelyeket a keresztyén nevelés értékrendszere szerint adunk elő. A hittanoktatói szolgálatra való készülést segítik a hittanoktatás elméletével és gyakorlatával foglalkozó tantárgyak, valamint az évközi és nyári szakmai gyakorlatok.

A református hittanoktató alapképzési szak elvégzése feljogosít a vallástanár-nevelő MA szakra való beiratkozásra, valamint lehetőség van más jellegű továbbtanulásra, specializálódásra is. Szakunk legújabb mintatantervét úgy készítettük el, hogy Főiskolánk más szakjainak elvégzését a képzési programok közös tárgyai által jobban átjárhatóbbá és könnyebben elérhetővé tegyük az egyes szakok sajátosságai függvényében.

Karunkon törekszünk arra, hogy ünnepeinket, hétköznapjainkat, tanulmányi programjainkat és szabadidőnket keresztyén közösségként éljük át. A reggeli közös könyörgések, ünnepi istentiszteletek, közösségi, tudományos és egyéb rendezvények tanítványságunk és Krisztushoz tartozásunk kifejeződései.

Mindenkit szeretettel várunk a református hittanoktató szakon!

A jelentkezés módjáról az alábbi oldalon lehet tájékozódni: http://www.kre.hu/felveteli/reformatus-hittanoktato-alapkepzesi-szak.php

Következő események


Összes esemény

Youtube

Napi biztatás

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont